Aromatherapie

Iedereen heeft wel eens gehoord van aromatherapie, maar niet iedereen weet wat aromatherapie is. De meeste mensen denken bij aromatherapie aan wellness en lekkere geurtjes. En dat klopt! Maar het is veel breder dan dat. Zo worden essentiële oliën al jaren toegepast voor cosmetische doeleinden, als smaakstoffen in de voedingsindustrie en voor verschillende therapeutische doeleinden in de reguliere en alternatieve gezondheidszorg.

Aromatherapie richt zich op het onderhouden en bevorderen van de gezondheid met gebruikmaking van essentiële oliën. De levenskracht, die in de oliën verzameld is, wordt als het ware op de patiënt overgedragen en zal bijdragen tot het herstel van het natuurlijk evenwicht in het lichaam. iedere olie heeft zijn eigen specifieke eigenschappen, die zich richten op één of meerdere organen en/of aandoeningen. Het gaat hierbij om een selectief proces, waarbij uitsluitend schadelijke bacteriën worden uitgeschakeld, terwijl de onschadelijk en nuttige ongemoeid blijven. Dit vormt dus een scherp contrast met vele, langs synthetische weg geproduceerde geneesmiddelen, die weliswaar eveneens schadelijke bacteriën doden, maar daarbij tegelijkertijd een groot aantal onschadelijke en wilicht voor het lichaam nodige bacteriën meenemen. Het gebruik van essentiële oliën zal dan ook, bij het juiste gebruik, zelden neveneffecten tot gevolg hebben.

Er is veel discussie gaande over de meest effectieve en juiste wijze van opname en toepassing van de oliën. Als je letterlijk de naam aromatherapie zou volgen, dan is inhalatie/verdamping de enige juiste therapeutische toepassing. Er zijn in feite drie manieren te onderscheiden waarbij essentiële oliën door het lichaam worden opgenomen:

   - Absorptie (opname van de huid)

   - Inhalatie/verdamping

   - Inwendig gebruik en opname via de slijmvliezen

Absorptie (opname via de huid)

De meest bekende manier om essentiële oliën op de huid te brengen is door verdunning in een plantaardige vette olie en daarna het mengsel te gebruiken als huidolie of massage olie. Onverdunde oliën worden sneller door de huid opgenomen dan verdunde oliën in een drager. Dat stoffen door de huid worden opgenomen is algemeen erkend. Huidweefsel bezit grotendeels ook een lipofiel karakter. Er zijn allerlei factoren die de opname in de huid kunnen beïnvloeden; Warme huid heeft een betere opname dan koude huid. Afgedekte huid heeft een betere opname dan onbedekte huid; hoe en waarmee worden essentiële oliën verdund; op welk deel van de huid worden de oliën aangebracht; Oudere huid ten opzichte van jongere huid, enzovoort. Essentiële oliën kunnen toegepast worden op de huid via massage, lotions, zalven en gel; via het opbrengen van onverdunde essentiële oliën; via baden en via een kompres.

 

Inhalatie/verdamping

Toegang tot het lichaam via de neus is de snelste en eenvoudigste manier om essentiële oliën toe te passen. Iedereen kent tegenwoordig het klassieke geurlampje of elektrische aroma diffuser, waarmee oliën in de kamer verdampt worden. Via verdampen hebben geuren een psychologisch en fysiologisch effect. Met kan met verdamping van geurstoffen emoties en gedrag beïnvloeden, de lucht zuiveren van schadelijke microben, enkele vormen van hoofdpijn behandelen, enzovoort. Verdamping is een effectieve methode bij bronchitis en verkoudheid. Er zijn positieve veranderingen in humeur en gedrag gevonden door het verdampen van oliën die niet bewust worden geroken.

Inhalatie van de geur via de neus, het neusslijmvlies en de bulbus alfactorius in het limbisch systeem van de hersenen. Dit oeroude hersendeel is vitaal voor een goed functioneren. Vroeger werd het limbisch systeem het geurhersenen genoemd. Dieren zijn afhankeljk van dit deel van de hersenen om te overleven. Men kan zich voorstellen dat het inademen van geuren emoties kan opwekken. Dit gegeven is te gebruiken bij het advies inzake de bestrijding van depressie, stress en andere emotionele problemen.

 

Inwendig gebruik en opname via de slijmvliezen

Inname van druppels pure essentiële oliën is een heel ander verhaal. De laatste jaren is er een trend merkbaar dat er bedrijven op de markt komen die inname van deze oliën als zeer veilig zien. Het zou goed zijn voor onze gezondheid en inzetbaar bij tal van kwalen. Een moeilijk punt daarbij is dat bij inname de spijsvertering een ongunstige rol speelt, omdat door maagsappen en andere spijsverteringsprocessen actieve werkstoffen in de oliën verloren gaan. Als men oliën inwendig willen gebruiken, dan is het goed om dat te vermengen met vette plant oliën omdat dan meer werkzame stoffen uit de essentiële oliën voor het lichaam beschikbaar blijven. Nog beter is de inname via capsules die het maagzuur kunnen overleven. De capsules vallen in de dunne darm uit elkaar en worden via de darm in het lichaam opgenomen.